Home

 Creathos, de praktijk van filosoof Saskia van der Werff, bevordert praktische wijsheid bij mensen in hun publieke bestaan.

Praktische wijsheid is de kunst om het juiste te voelen, te denken, waar te nemen en uit te spreken op een specifiek moment in de (publieke) levenspraktijk.

Saskia begeleidt mensen en organisaties in het ontdekken van hun eigen praktische wijsheid. Het onderzoek naar wijsheid van het denken, voelen en waarnemen gebeurt bij voorkeur samen, tijdens bijvoorbeeld een workshop, training of dialooggesprek. Saskia ontleent haar filosofische interventies aan Westerse, Afrikaanse en Oosterse wijsheidstradities. In spel, met kunst en andere creatieve denkoefeningen.