cropped-vissen_gebruiken_def.jpg

Home

Creathos bv  is de filosofische praktijk van Saskia van der Werff, die ze in 2004 heeft opgericht. Creathos staat voor het mogelijk maken van gezamenlijke filosofische ontdekkingen.  Saskia’s bijzonder belangstelling gaat uit naar ontdekkingen in de publieke ruimte. In de publieke ruimte liggen vraagstukken als zingeving, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Creathos ondersteunt mensen in het beoefenen en begeleiden van bezinnende gesprekken in de publieke ruimte.

“Ik geloof in de inspiratiekracht van bezinnend denken. Ik denk graag samen met mensen omdat openheid voor elkaars wijsheid en opvattingen tot vernieuwing kan aanzetten. Vanuit deze reflectieve denkhouding ontstaan nieuwe perspectieven, nieuwe oordelen en nieuwe ideeën waarmee we recht kunnen doen aan elkaar. Mijn houding: Betrokken kritisch, ik geef weerwoord en stel vragen. Ik heb een gevoelig inlevingsvermogen, ben bedachtzaam, intuïtief. ” Saskia van der Werff>>, filosoof, trainer en schrijver